top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS
B&B Lekker koese by ús

Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de B&B lekker koese by ús.

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Huurders dienen een vast woon- of verblijfplaats te hebben.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

Eventuele beschadigingen en ongelukjes graag even melden . Dat is wel zo prettig.

De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B ontzeggen of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van reden en zonder restitutie van verblijfkosten.

De gasten van de B&B dienen zich aan het onderstaande huishoudelijk regelement te houden.

 

Reservering en bevestiging :

Voor het reserveren van een verblijf in B&B worden geen extra kosten in rekening gebracht.

De huurovereenkomst kan via de website aangevraagd worden.

Na ontvangst sturen wij een bevestiging van uw reservering. Hiermee is uw reservering definitief.

Betaling :

Verblijfskosten dienen een week voor aankomst te zijn voldaan of contant bij aankomst.

​Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen dient u dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur van te voren te melden, zodat wij de daardoor vrijgevallen datum als nog aan derden kunnen aanbieden.

Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 50% bedrag verschuldigd.

Bij annulering op de dag zelf 100% verschuldigd.

 

Huishoudelijk regelement:

Overeenkomst / vertrek:

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15:00 uur uw verblijf gebruiken .

Inchecken kan tot 19:00 uur tenzij anders is overeengekomen.

Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11:00 uur vrij te zijn.

bottom of page